ایران خانه همه شیعیان جهان است مصاحبه با عبدالله (اشتفان)فردریش
60 بازدید
موضوع: ارتباطات
مصاحبه کننده : خودم
محل مصاحبه : قم پژوهشگاه قرهنگ و اندیشه اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : مجله زمانه (نامه اندیشه، تاریخ و فرهنگ) شماره 124
تاریخ نشر : Aug 23 2014 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0