افک
61 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله از گونه مقالات دائره المعارفی و دانشنامه‌ای می‌باشد که برای دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نگارش شده است و پس از تایید نهایی آن در انتظار چاپ می‌باشد. در این مقاله به جریان افترا و تهمتی که به یکی از زنان پیامبر اکرم(ص) نسبت داده شده پراخته می‌شود و از دو نگاه شیعه و سنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.